. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
18.06.2018
FÉRIA
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie Anna Kalejová
Utorok
19.06.2018
FÉRIA
Čaklov1700Poďakovanie Bohu za všetky dobrodenia
Streda
20.06.2018
FÉRIA
Zámutov1800Za zdravie a Božie požehnanie Ján Višňovský s rod.
Štvrtok
21.06.2018
Sv.Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Zámutov1600vlastný úmysel
Čaklov1800Poďakovanie matky za deti
Piatok
22.06.2018
FÉRIA
Čaklov0600† Andrej Košár
Sobota
23.06.2018
FÉRIA
Čaklov1030kňaz jubilant Ján Demeter
Nedeľa
24.06.2018
12.nedeľa v cezročnom období
Čaklov0730Za farnosť
Zámutov0830Za zdravie a Božie požehnanie rod. Vargová
Čaklov10001. sv. príjímanie deti ZŠ Čaklov


Oznamy

*Dar na kostol v Čaklove : BHZ 50.-€ Pán Boh zaplať
*Spovedanie 1. prijimajúcich detí a ich rodičov v Čaklove bude štvrtok 21.6.2018 od 16.00 hod.Zamyslenie :
S Ježišom je isté víťazstvo nad búrkami duše i tela, nad búrkami osobnými i spoločenskými. Vieme, že Ježiš svojich učeníkov obdaroval nielen mocou, ktorú majú pre iných, ale povedal aj: „Kto vás počúva, mňa počúva..." (Lk 10,16). Aj dnešný svet možno prirovnať k udalosti na rozbúrenom mori. Svet sa často správa tak, že si vystačí so svojou filozofiou, vedou, technikou či umením. A čo vidíme? Mnohí v mene svojho presvedčenia, filozofie šíria nenávisť. Nemôžu zniesť, keď iní majú svoju a inú filozofiu. Oháňajú sa krásnymi slovami, za ktorými je lož, podvod a klam. V mene vedy mnohí sa dopúšťajú vrážd na nenarodených deťoch a chcú presadiť, aby si aj každý človek mohol určiť deň a hodinu i miesto svojej smrti. Technika má slúžiť a ona v rukách mnohých šíri jed. Pošliapava sa cez masovokomunikačné prostriedky manželská vernosť, ničí rodina, mladým sa predstavuje falošný svet. Umením dnes mnohí nazývajú to, čo Boh človeku dal pre celkom iné ciele. Boh dal človeku príkaz, aby si podmanil svet a vládol nad ním. Boh nedal človeku poslanie, aby popieral obraz, na ktorý bol stvorený. Niet sa čo čudovať, že svet sa bojí. Bojíme sa politikov, ktorí v pýche zabúdajú na tých, ktorí im dali moc. Bojíme sa vedcov a odborníkov, ktorí stratili svoju česť a namiesto toho, aby svet chránili, zrádzajú. Bojíme sa učiteľov, ktorí prekrúcajú pravdu a učia klamstvá. Toto je rozbúrené more, rozbúrený svet. Do tohto sveta prichádza Ježiš. Prichádza v kňazoch. Aj kňaz svätením zostáva naďalej len človekom a môže zradiť, hoci moc kňaza prijíma nie pre seba, ale pre iných. Áno, vo svete je mnoho vynikajúcich vedcov, učiteľov, lekárov, ktorým je česť nadovšetko. Sú chľúbou svojho okolia a šíria česť svojmu povolaniu. /zdroj internet/