. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
15.10.2018
Sv.Terézia od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Utorok
16.10.2018
FÉRIA
Čaklov1800† rod. Prokopčáková
Streda
17.10.2018
Sv.Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeník, spomienka
Zámutov1800Za zdravie a Božie požehnanie Irena Zavadová
Štvrtok
18.10.2018
Sv.Lukáša, Evanjelistu, sviatok
Čaklov1800† Štefan, Anna, Mihalčinoví
Piatok
19.10.2018
FÉRIA
Zámutov1800vlastný úmysel
Sobota
20.10.2018
FÉRIA
Čaklov0800Za zdravie a Božie požehnanie BHZ
Nedeľa
21.10.2018
29.nedeľa v cezročnom období
Zámutov0900Za farnosť
Čaklov1030Za zdravie a Božie požehnanie rod. Jána Biža


Oznamy

*Dary na kostol v Zámutove: Ing. Višňovský Peter z krstu 50,- €, Pán Boh zaplať
*Zbierka na kostol Čaklov 10/2018 394,60,- €, Pán Boh zaplať
*V nedeľu 21.10.2018 bude zbierka na misieZamyslenie :
Byť neodbytní v modlitbe „Treba sa modliť s odvahou, pretože keď sa modlíme, zvyčajne máme istú potrebu. Priateľom je Boh ON je bohatý priateľ, ktorý má chlieb, má to, čo potrebujeme. Akoby Ježiš povedal: „V modlitbe buďte neodbytní. Neunavte sa. Avšak neunavte sa v čom? - V prosení. Proste a dostanete. „Modlitba je istou prácou: prácou, ktorá si od nás vyžaduje vôľu, stálosť, vyžaduje si, aby sme boli odhodlaní, bez ostychu. Prečo? Pretože klopem na dvere môjho priateľa. Boh je priateľom a s priateľom to je možné. Stála, neodbytná modlitba. Pomyslime napríklad na svätú Moniku, koľko rokov sa takto modlila a to aj so slzami - za obrátenie svojho syna. A Pán nakoniec otvoril dvere." On je priateľom - vždy dáva dobré veci. A dáva oveľa viac - ja prosím o vyriešenie tohto problému a on ho vyrieši a dá ti ešte aj Ducha Svätého. Dá oveľa viac. Porozmýšľajme trochu: ako sa modlím? Ako nejaký papagáj? Modlím sa skutočne s potrebou v srdci? Zápasím s Bohom v modlitbe, aby mi dal to, čo potrebujem, ak je to správne? Poučme sa ako sa modliť. SV.OTEC FRANTIŠEK