. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
15.01.2018
FÉRIA
Utorok
16.01.2018
FÉRIA
Streda
17.01.2018
Sv.Antona, opáta, spomienka
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie a DDS Tomáš
Štvrtok
18.01.2018
FÉRIA
Zámutov1800Za zdravie a Božie požehnanie Ján Dudaščík 80 r.ž.
Piatok
19.01.2018
FÉRIA
Zámutov1800Za zdravie a Božie požehnanie Ľubomír Kopko 50 r.ž.
Sobota
20.01.2018
FÉRIA
Čaklov0730za kňazské a rehoľné povolania
Nedeľa
21.01.2018
3.nedeľa v cezročnom období
Zámutov0900Za farnosť
Čaklov1030Za zdravie a Božie požehnanie Sofia Goroľová, Nelinka Tancošová


Oznamy

*Dary na kostol v Zámutove: Tiňo Marián 20,- €, Kriváková Mária 10,-€, Iľko Jozef 10,- €,z pohrebu Jozefa Višňovského 50,- € Pán Boh zaplať
*V nedeľu 21.1.2018 bude zbierka - Pastorácia mládeže ACM/UPC
*Zbierka na kostol za január Čaklov : 507,70 €, Pán Boh zaplaťZamyslenie :
Božie kráľovstvo je tu Programom Božieho kráľovstva je všetko objímajúca láska. Nemilujme len napoly. Milujme tak, nech to bolí. Pretože zastaviť sa vo chvíli, keď láska začína niečo stáť, alebo radšej vôbec nezačať, pretože to niečo stojí, by znamenalo nemilovať vôbec. Táto láska je kameň, ktorý stavitelia svetských kráľovstiev zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom Kráľovstva Božieho. Moc lásky je nezdolná, „lebo kto padne na ten uholný kameň, doláme sa, na koho však on padne, toho rozdrví" (Mt 21,44). Ak sme teda nositeľmi tohto kameňa, vôbec nie sme takí bezbranní, ako sa na prvý pohľad zdá. Sme slabí fyzicky, ale duchovne sme silní. Sme silní, ak sa usilujeme budovať Božie kráľovstvo, ale sme slabí, ak by sme chceli namiesto neho budovať kráľovstvo tohto sveta. Uverme konečne, že ak sa budeme usilovať o šírenie Božieho kráľovstva a jeho spravodlivosti, všetko ostatné nám bude pridané (porov. Lk 12, 31). Božie kráľovstvo je skutočnosť, ktorá už jestvuje a účinkuje, hoci ešte nedosiahla svoju plnosť. Jeho plné uskutočnenie bude až v budúcom veku. Z toho môžeme vyvodiť, že povolaním človeka na zemi je poznať Boha, milovať ho, oslavovať, konať dobré skutky, a tak budovať Božie kráľovstvo už tu na zemi a očakávať jeho budúce naplnenie vo večnom živote. Toto poslanie máme napĺňať tam, kde sme postavení, pretože miesto, ktoré nám Boh pridelil, je také vznešené, že nie je dovolené opustiť ho. Aby sme práve v tomto prostredí milovali a umožnili Božie kráľovstvo spoznávať aj iným a šírili ho ďalej. /zdroj: internet/