Vitajte na stránke farnosti Čaklov.
Pre obmedzenie zo strany edupage.org nie jem možnné načítať aktualizovaný obsah, ktorý nie je umiestnený na serveri caklov.sk.
Liturgický program je ale k dispozícii vždy.
Farský úrad Čaklov - Liturgický program
. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
20.05.2019
FÉRIA
Utorok
21.05.2019
FÉRIA
Čaklov1800† Marián Bugoš, † rod.Bugošová, † rod.Bronišová
Streda
22.05.2019
FÉRIA
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie Lenka Gergeľová
Štvrtok
23.05.2019
FÉRIA
Zámutov1800Za zdravie a Božie požehnanie Andrej Višňovský 88 r.ž.
Piatok
24.05.2019
FÉRIA
Čaklov0600† rod.Mašľanková
Sobota
25.05.2019
FÉRIA
Nedeľa
26.05.2019
6.veľkonočná nedeľa
Zámutov0900Za zdravie a Božie požehnanie Jozef a Anna 40 r.manželstva
Čaklov1030Za farnosť


Oznamy

*Zbierka na kňazský seminár : Čaklov 257,37 €, Zámutov 232,80 €, Pán Boh zaplať
*Z púte detí do Levoče na kostol v Čaklove obetovali 55 €, Pán Boh zaplať
*Na kostol v Čaklove z krstu Michaela Bižová obetovali 20€, Pán Boh zaplať
*Na kostol v Zámutove obetovali novomanželia Mitáľovci 100 €, Pán Boh zaplaťZamyslenie :
Prijmime a zachovajme Kristov pokoj (Jn 14,23-29) Pokoj od Krista je dar, na ktorý chceme vo svojom živote v pravde a láske odpovedať. Pán Ježiš v evanjeliu hovorí apoštolom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva" (Jn 14,27). Slová Pána Ježiša o pokoji môžeme pochopiť len vtedy, keď si pripomenieme, že hebrejské slovo "šalom" neznamená pokoj ako stav bez hluku, vraždenia, napätia, pobyt v prírode či za múrmi kláštora, ale že je to „súhrn všetkých Božích darov". Je to Boží dar a nie niečo, čo by vychádzalo len z možností tohoto sveta. Tieto dary dáva Ježiš tým, ktorí sa celí a celkom odovzdávajú jemu ako svojmu Pánovi a Bohu. Poukazuje na zachovávanie evanjeliovej hodnoty pravdy a spravodlivosti, kde je potrebné stáť na strane slušnosti a úcty. Ježiš nehovorí o hľadaní pokoja za každú cenu. O pokoji sa nedá hovoriť tam, kde víťazí ignorancia, kde sa dáva prednosť zlatu a peniazom, kde sa nevidí hlad, kde teror zatvára ústa, kde sa nemôže hovoriť pravda, kde sa nanucuje štýl života, kde sloboda je falošnou firmou. Kristov pokoj je položený na rovnováhe vnútra, ktorá kladie dôraz na víťazstvo nad sebou samým. Vnútorný pokoj človeka, pokoj srdca oživuje viera, ktorá čerpá zo slov Krista. Učenie Krista si človek nielen osvojuje vo svojom vnútri, ale jeho skutky a slová musia byť rovnako v zhode s učením Krista. /zdroj internet/