. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
16.04.2018
FÉRIA
Utorok
17.04.2018
FÉRIA
Streda
18.04.2018
FÉRIA
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie Monika Fišmanová 60 r.ž.
Štvrtok
19.04.2018
FÉRIA
Čaklov1800Poďakovanie za 30 r.ž. Peter, Zuzana
Piatok
20.04.2018
FÉRIA
Zámutov1700Za zdravie a Božie požehnanie Peter Števanka
Sobota
21.04.2018
FÉRIA
Zámutov0800† Juraj, Mária Kollároví
Nedeľa
22.04.2018
4.veľkonočná nedeľa
Zámutov0900Za farnosť
Čaklov1030Za zdravie a Božie požehnanie Mária Dravecká s rod.


Oznamy

*Na budúcu nedeľu 22.4.2018 bude zbierka na seminár
*Zbierka na kostoly 4/2018 Čaklov : 571.-€Zamyslenie :
Prvou povinnosťou dobrého pastiera je, že pozná svoje ovce. A Ježiš hovorí: „Poznám svoje a moje poznajú mňa." (Jn 10,14) V živote človeka môžu povstať myšlienky, či Boh nezabudol na svoje stvorenie. Najmä v prípadoch choroby, nešťastia, živelných udalostí… Aj vtedy je potrebné si pripomenúť „Poznám svoje a moje poznajú mňa." (Jn 10,14) Veriaci pri týchto slovách nachádza to, čo inde a nikto iný mu nemôže povedať. Môj Boh, môj Ježiš, môj Pastier má pozná, vie o mne, nemusím sa báť. Hlas každého človeka Boh nielen rozozná od iného hlasu, ale naň aj primerane reaguje, aby to človeku bolo čo najviac na osoh. „Ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca..." (Jn 10,15) Tieto veľké Ježišove slová sú zlatou bránou, ktorou vchádzame do sveta Božieho tajomstva. Otec pozná Syna a Syn pozná Otca a Syn pozná nás. Nič neostáva vo mne a u mňa skryté Bohu. Boh rešpektuje moju vôľu i môj rozum a neprestáva ma milovať, mať starosť o mňa. Ježiš nie je voči mne "nádenník". Povedal: „aj svoj život položím za ovce" (Jn 10,15), a skutočne zomrel za každého človeka. Pre Ježiša, Dobrého pastiera, sme otvorenou knihou. Bez tajomstva. Bez možnosti kdekoľvek sa ukryť. On všetko vidí. I napriek mojím hriechom hovorí o mne, že som jeho ovca. Či som svätý, či hriešny, patrím mu. Stará sa o pastvu, o veci a udalosti môjho života (porov. Jn 10,3). Záleží mu na mojom šťastí (porov. Jn 10,9). Bráni ma v nebezpečenstve (porov. Jn 10,11). Prorok Amos píše o pastierovi ktorý vytrhol z pysku leva dve nôžky, alebo kúsok ucha ovečky" na dôkaz, že robil všetko, čo bolo v jeho silách, aby ovečku zachránil (porov. Am 3,12). Keď človek zblúdi, on hľadá zablúdenú ovečku (porov. Lk 15,4-7). /zdroj internet/