. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
18.02.2019
FÉRIA
Utorok
19.02.2019
FÉRIA
Streda
20.02.2019
FÉRIA
Čaklov1800† Ján a Anna Frajter
Štvrtok
21.02.2019
FÉRIA
Zámutov1800† Anna, Štefan Mičko
Piatok
22.02.2019
Katedra SV.PETRA, Apoštola, sviatok
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie Iveta
Sobota
23.02.2019
Sv.Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
Zámutov0730Za zdravie a Božie požehnanie kostolníčka
Nedeľa
24.02.2019
7.nedeľa v cezročnom období
Zámutov0900Za farnosť
Čaklov1030† Miroslav Tancoš


Oznamy

*Dary Zámutov : BHZ na kvety 50,- €,Ivanov Ján na kostol 50,- € rod.Dostálová z pohrebu † Štefana 50.- €, Pán Boh zaplať
*Zbierka na kostol v Zámutove z 3.2.2019 = 382,79 € Pán Boh zaplaťZamyslenie :
Sv.Otec František Musíme sa modliť tak, ako nás to naučil on. Ježiš povedal: keď sa modlíš, vojdi do ticha tvojej izby, vzdiaľ sa od sveta a obráť sa na Boha oslovujúc ho „Otče!“. Ježiš nechce, aby jeho učeníci boli ako pokrytci, ktorí sa modlia postojačky na námestiach, aby ich ľud obdivoval (porov. Mt 6,5). Ježiš nechce pokrytectvo. Skutočná modlitba je tá, ktorá sa deje v skrytosti svedomia, v srdci: je nebadateľná, viditeľná jedine pre Boha. Len ja a Boh. Vyhýba sa falošnosti: pred Bohom je nemožné predstierať. Nie je to možné, pred Bohom neexistuje vplyvná maska, Boh nás pozná takých, akí sme, obnažených v našom svedomí: nemožno niečo predstierať. Pri koreni dialógu s Bohom je tichý dialóg, ako stretnutie pohľadov dvoch osôb, ktoré sa milujú: človek a Boh – stretnutie pohľadov – to je modlitba. Hľadieť na Boha a dovoliť Bohu, aby na mňa hľadel, to znamená modliť sa. „Otče, ale veď nevyslovujem slová“. Hľaď na Boha a dovoľ mu, aby na teba hľadel. To je modlitba, je to pekná modlitba!