. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
20.08.2018
Sv.Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok
21.08.2018
Sv.Pia X., pápeža, spomienka
Zámutov1800Za zdravie a Božie požehnanie rod.Badinková, Baková, Vargová
Streda
22.08.2018
Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie Vierka Peštová
Štvrtok
23.08.2018
FÉRIA
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie a DDS Ján, Antónia, Stanislav,
Piatok
24.08.2018
Sv.Bartolomeja, apoštola, sviatok
Zámutov1000program pre deti a mládež
Sobota
25.08.2018
FÉRIA
Čaklov0730Za zdravie a Božie požehnanie dobrodincov, ktorí pomáhali modlitbami v chorobe
Nedeľa
26.08.2018
21.nedeľa v cezročnom období
Zámutov0800Za farnosť
Čaklov0930Za zdravie a Božie požehnanie Samuel Michalčo 18 r.ž.


Oznamy

*Na kostol v Zámutove obetoval Laktič Václav 50.- €, Pán Boh zaplať
*Celodenná Eucharistická poklona farnosti Čaklov podľa rozpisu v našej arcidiecéze začne už v stredu 22.8.2018 po sv. omši do 21.00 hod.a pokračuje ráno 23.8.2018 o 8.00 hod. až do začiatku sv.omše.Zamyslenie :
O Ježišovi v evanjeliu čítame, že po sobotách učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc" (Lk 4,32) A iní v evanjeliu reagujú na Ježišove slová takto: „Tvrdá je to reč Kto to môže počúvať?!“ (Jn 6,60) Ježiš je silná osobnosť a silná osobnosť vždy bude vyvolávať u niektorých ľudí v okolí odpor. Aj Ježiš mal obdivovateľov, ale aj odporcov. Pre mnohých Ježišových poslucháčov sú jeho slová tvrdé. A preto niektorí od neho odišli. Iní ostali. Ktorí boli lepší a ktorí horší? Ježiš nielen hovoril, ale i životom dokázal, že jeho slová sú „Duch a život.“ (Jn 6,63) Po zázračnom rozmnožení chlebov a rýb ho mnohí opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ (Jn 6,66-67) Ježiš totiž neprestal tvrdiť, že kto chce vstúpiť do večného života, musí jesť jeho telo a piť jeho krv. Je to predsa Eucharistia, ktorá je prameňom večného života, ale aj príčinou odpadu. Mnohí odišli, ale Judáš zostal. Neveril, a neodišiel. Ostal s Ježišom, aj keď neveril. Ježiša v Eucharistii buď prijmeme s vierou a máme účasť na milostiach, daroch, alebo prijmeme bez viery, čiže odmietneme a nemôžeme ostať bez trestu. Ide o tajomstvo milosti a ľudskej slobody. Filozof Hegel mal povedať, že jeho filozofii rozumel len jeden jeho žiak, aj to nie celkom. Ježiš by sa rovnako mohol vyjadriť o mnohých, čo odchádzajú od neho: Nerozumejú mi, a odchádzajú. Málo sa mi otvárajú, málo dôverujú, málo premýšľajú o tom čo učím, čo robím, čo sľubujem … U Ježiša je veľké ešte to, že ich nezvrhuje, čaká ako otec na márnotratného syna. Človek sa dá diablom a jeho praktikami zaslepiť, zviesť, oklamať. Keď hovoria „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ (Jn 6,60) zabúdajú si uvedomiť, že pravda je často ťažká, keď ukazuje človeku, aký je malý. Mnohí opúšťajú Ježiša vtedy, keď od nich žiada viac obetí, povinnosti. Zabúdajú, že Boh dá aj primeranú odmenu. /zdroj internet/