. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
25.09.2023

Utorok
26.09.2023

Streda
27.09.2023

Štvrtok
28.09.2023

Piatok
29.09.2023

Sobota
30.09.2023

Nedeľa
01.10.2023
26.nedeľa v cezročnom období
Zámutov0800† Ján Semanský
Čaklov0900Za zdravie a Božie požehnanie Iveta Onuferová
Zamyslenie :
V čase mojej neprítomnosti : zaopatrenie a pohreb, volať na telefónne čísla : 0948 386 739 Rím.kat.FÚ Soľ 0905 472 705 Rím.kat.FÚ Hencovce