. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
01.06.2020
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Utorok
02.06.2020
FÉRIA
Zámutov1800Za zdravie a Božie požehnanie Viera Višňovská 50 r.ž.
Streda
03.06.2020
Sv.Karola Lwangu a spoločníkov,mučeníkov, spomienka
Čaklov1800† Ján Ranič
Štvrtok
04.06.2020
Nášho Pána JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO a VEČNÉHO KŇAZA, Sviatok
Čaklov1800za kňazské a rehoľné povolania
Piatok
05.06.2020
Sv.Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Zámutov1700Za zdravie a Božie požehnanie RB
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie RB
Sobota
06.06.2020
FÉRIA
Zámutov1700† Andrej Biž
Čaklov1800Za farnosť
Nedeľa
07.06.2020
Najsvätejšej Trojice, slávnosť
Čaklov0730† Stanislav a Michal Hencovskí
Zámutov0900† Štefan Dostál
Čaklov1030Za zdravie a Božie požehnanie Peter Iľko 40 r.ž.


Oznamy

*Spovedanie chorých: piatok 5.6.2020 od 8.00 hod. Čaklov,Zámutov 15.30 hod.
*Eucharistická poklona v piatok 5.6.2020 Čaklov od 15.00 hod., Zámutov od 15.30 hod.
*Zbierka na katolícké masmédia Čaklov 447,42.- €, Zámutov 270,97,- €, Pán Boh zaplať
*Na potreby kostola v Zámutove obetovala rod. Kasanická 50,-€, Pán Boh zaplať
*Na kostol v Čaklove obetoval BHZ 50.-€, Ing.Onufer 20,- €, Pán Boh zaplať
*Z pohrebu † Reginy Iľkovej na kostol v Čaklove obetovali 100,- €, Pán Boh zaplať
*Z pohrebu † Anny Kentošovej na kostol v Zámutove obetovali 100,- €, Pán Boh zaplať
*V nedeľu 7.6.2020 bude zbierka na kostoly v Čaklove a ZámutoveZamyslenie :
Tri osoby, a predsa jeden Boh (Jn 3,16-18) V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice nám pripomína modlitba Glória i Krédo. Keď robíme na sebe znamenie kríža, hlásime sa k tomuto tajomstvu Trojice. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je naše najväčšie tajomstvo pre našu spásu. Veríme, že od Otca i Syna vychádza Duch Svätý. Otec plodí Syna. Všetci traja prichádzajú k človeku. Bývajú s nami a v nás. Ján hovorí o Ježišovi, že bol u Boha na počiatku. V čase Ježiš sa nám stal len podobný, prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby nás spasil. Ježiš na svet prišiel so súhlasom Otca. Boh poslal Syna na svet. Boh Otec a Boh Syn dávajú ľuďom svojho Svätého Ducha. Je na každom človeku, aby slobodne a vedome prijal toto tajomstvo, ktoré Ježiš poukázal v evanjeliu a na čom môžeme ďalej svojím rozumom stavať, rozvíjať a chápať. Príkaz „Choďte a učte...“ (Mt 28,19) je výzvou Boha a my máme urobiť všetko preto, aby sme Boha poznávali, milovali a Bohu slúžili. Vtedy plníme vôľu Božiu. Tak nadobúdame zásluhy pre večný život. V mene Najsvätejšej Trojice Boha Otca i Syna i Ducha Svätého sme boli pokrstení a na konci života ako odmena je nám prisľúbené, že uvidíme Boha z tváre do tváre. Ak chceme taký vznešený cieľ obsiahnuť, je to výzva zaangažovať k tomu rozum, srdce, vôľu. /zdroj internet/