. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
14.10.2019
FÉRIA
Zámutov1800† Verona Mitaľová /výročná/
Utorok
15.10.2019
Sv.Terézia od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Čaklov0630vlastný úmysel
Streda
16.10.2019
FÉRIA
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie rod.Martin Huňák
Štvrtok
17.10.2019
Sv.Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Čaklov1800† Ján Trebuňák
Piatok
18.10.2019
Sv.Lukáša, evanjelistu, sviatok
Čaklov1700† rod.Lisá, rod.Pirščová
Zámutov1800† Michal, Anna Veľkí
Sobota
19.10.2019
FÉRIA
Čaklov1400sobášna sv.omša Erika a Tomáš
Zámutov1600sobášna sv.omša Anna a Igor
Nedeľa
20.10.2019
29.nedeľa v cezročnom období
Zámutov0900Za farnosť
Čaklov1030† Michal Mikloš


Oznamy

*Zbierka na kostoly 10/2019 : Zámutov 474,30 €, Čaklov 521,50 € Pán Boh zaplať
*V nedeľu 20.10.2019 bude zbierka na misie
*V piatok 18.10.2019 sa modlí MILIÓN DETÍ Sv. RUŽENEC prosím o účasť detí na modlitbe sv.ruženca v Zámutove aj v Čaklove.Zamyslenie :
Vytrvalosť v modlitbe (Lk 18,1-8) Učiť sa vytrvať v modlitbe. Bože, kde si toľko? Prečo sa mi neozývaš? Prečo nič nerobíš?...Takto a podobne sme sa už určite pristihli povzdychávať si Bohu a ponosovať sa mu, že nejako nereaguje na naše potreby, ktoré prináša každodenný život. Ťažko je nám pripustiť, že by mal Boh o nás záujem a dobre vie o našich potrebách, ktoré chce aj riešiť, ibaže nie hneď, a tak ako by sme to chceli my. Nebojme sa uveriť Ježišovým slovám, ktoré nás povzbudzujú k vytrvalej modlitbe plnej dôvery v Božiu dobrotu voči nám. Veď Ježiš povedal svojim učeníkom, že o čokoľvek budú prosiť Nebeského Otca v jeho mene, dostanú to. Je to veľký prísľub daný samým Spasiteľom. Odhoďme svoju krehkosť a nestálosť, odovzdajme ju Pánovi a naplnení Pánovým Duchom, ktorý sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi, voveďme do svojho života postoj vytrvalca, ktorý vie, že vytrvalosťou dosiahne svoj cieľ a prekoná všetky prekážky. Nebojme sa dôverovať Bohu, ako svojmu otcovi a s dôverou mu predkladajme svoje starosti a prosby. Veď nás nestvoril na to, aby nás tu ponechal samých, ale aby sa o nás staral a zahŕňal nás dobrodeniami. Nesmieme však zabudnúť, a musíme si uvedomiť, že aj keď je Boh nekonečne dobrý, nesplní nám každú našu žiadosť. Ba práve pre svoju dobrotu nám nesplní niektoré naše prosby, ktoré nie sú v zhode s jeho vôľou. Veď sami sa dobre poznáme a vieme, že mnohé naše prosby sú poznačené našou žiadostivosťou, vďaka ktorej sú nie vždy v zhode s Božou vôľou. A Božou vôľou je v prvom rade naše posvätenie a v konečnom dôsledku naša spása. /zdroj internet/