Vitajte na stránke farnosti Čaklov.
Pre obmedzenie zo strany edupage.org nie jem možnné načítať aktualizovaný obsah, ktorý nie je umiestnený na serveri caklov.sk.
Liturgický program je ale k dispozícii vždy.
Farský úrad Čaklov - Liturgický program
. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
12.08.2019
FÉRIA
Utorok
13.08.2019
FÉRIA
Streda
14.08.2019
Sv.Maximilána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
Čaklov0600Za farnosť
Štvrtok
15.08.2019
NANEBOZVATIE PANNY MÁRIE - PRIKÁZANÝ SVIATOK
Skrabské1600
Zámutov1700† Anna, Michal Ličákoví
Čaklov1800† Marta Chrapeková
Piatok
16.08.2019
FÉRIA
Čaklov1800† Ján Mašlanka str.
Sobota
17.08.2019
FÉRIA
Zámutov0730† Ján Kochman, † Ján Šimkanin
Nedeľa
18.08.2019
20.nedeľa v cezročnom období
Zámutov0730† Mária Kochmanová /výročná/
Skrabské0900
Čaklov1030ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ - Za farnosť


Oznamy

*Zbierka na kostoly 8/2019 : Zámutov 228.-€, Čaklov 625,50 € Pán Boh zaplať
*Na kostol v Zámutove z púte seniorov v Levoči obetovali 45.-€ Pán Boh zaplaťZamyslenie :
Poznať učenie o nanebovzatí Panny Márie (Lk 1,1-42) Panna Mária je bezpochyby vzorom spoľahnutia sa na Boha. Je tou najistejšou a najlepšou spolupracovníčkou na Božom diele, ktorá ľudstvo vedie k Synovi. Teológovia učia, že Boh si Máriu pripravoval na túto úlohu uchránením od akéhokoľvek hriechu, i dedičného. Nanebovzatie Panny Márie je logickým dovŕšením života s Kristom a pre Krista. Vzal si k sebe tú, ktorá mu z ľudského rodu bola najbližšia. Vzal si ju k sebe tajomným a nepochopiteľným spôsobom, aby ukázal slávu tým, ktorí mu zostanú verní, ktorí ho milujú až za hrob. Mariánska úcta čerpá z troch prameňov: z náuky Cirkvi, mariánskych zjavení a prirodzenej hodnoty materstva. Pokiaľ sa jedná o mariánske zjavenia a pútne miesta, každý veriaci má slobodu veriť alebo neveriť, ale pritom musí dbať na prípadné varovanie Cirkvi. Nie je správne robiť nátlak, napríklad: kto tomu neverí, zarmucuje Pannu Máriu. Nemôžeme uplatňovať duchovnú totalitu. Nezabúdajme, že pravá mariánska úcta nespočíva v neplodnom a prechodnom cite, ani v nejakej nepodloženej dôveryhodnosti, ale vychádza z pravej viery, ktorá nás privádza k uznávaniu vznešenosti Bohorodičky a povzbudzuje k synovskej láske k Panne Márii a k nasledovaniu jej čností (porov. LG 67). Pannu Máriu uctievame ako Bohorodičku, nie však ako Boha. Preto sa jej neklaniame, i keď ju milujeme. Modlime sa k nej i keď vieme, že nie ona, ale jej Syn, často na jej príhovor nám dáva potrebné milosti. Naša vlasť je v nebesiach. A práve Panna Mária, jej život, príklad, láska k Bohu sú aj dnes aktuálne a časové práve pre nás. / zdroj internet/