Vitajte na stránke farnosti Čaklov.
Pre obmedzenie zo strany edupage.org nie jem možnné načítať aktualizovaný obsah, ktorý nie je umiestnený na serveri caklov.sk.
Liturgický program je ale k dispozícii vždy.
Farský úrad Čaklov - Liturgický program
. . . Vytlačiť . . .
DEŇMIESTOČASÚMYSEL
Pondelok
18.03.2019
FÉRIA
Utorok
19.03.2019
Sv.Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Zámutov1700Za zdravie a Božie požehnanie Jozefovia
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie Jozefovia
Streda
20.03.2019
FÉRIA
Zámutov1800Za zdravie a Božie požehnanie a DDS Marta a Jozef
Štvrtok
21.03.2019
FÉRIA
Čaklov1800† Mária Krausová
Piatok
22.03.2019
FÉRIA
Čaklov1800Za zdravie a Božie požehnanie Ing.Stanislav Hudák s rod.
Sobota
23.03.2019
FÉRIA
Čaklov0730Za zdravie a Božie požehnanie rod. Konečná
Nedeľa
24.03.2019
3.pôstna nedeľa
Zámutov0900Za zdravie a Božie požehnanie upratovačky
Čaklov1030Za farnosť


Oznamy

*Krížové cesty : v piatok - mladí, v nedeľu - manželia
*Zbierka na charitu : Čaklov: 310,25.- €, Zámutov : 232,84.-€ Pán Boh zaplaťZamyslenie :
Zamyslíme sa nad slovami Pána Ježiša: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete“ (Lk 13,5). Aj v týchto slovách nám Ježiš prejavuje svoju lásku. Prvý prejav lásky adresuje Ježiš svojím bratom a sestrám, Židom, ktorí sa stavali na odpor slovám o Božom kráľovstve. Tí totiž videli nesprávny ideál pozemského kráľovstva svojho národa, a nechceli prijať pozvanie k pokániu, návratu, ako prvej príčiny vstupu do Božieho kráľovstva. Trest, všetci zahyniete, Ježiš predpovedá, sa na národe Židov splnil. V roku 70 bol dobitý Jeruzalem rímskym vojskom. Za Ježišom prišli Židia a pýtali sa, či nešťastia, ktoré sa stávajú človeku sú božským trestom za neveru a neposlušnosť, hriech od ľudí? Tak uvažujú aj dnes ľudia, ako vtedy pýtali sa Ježiša. Ježiš v Evanjeliu ich presvedčenie ani neodmieta a ani nepotvrdzuje. To neznamená, že si Ježiš počína diplomaticky, že chce uniknúť predstavenému problému. Ježiš sa nastoleným problémom zaoberá, ale v iných súvislostiach. Na predstavených udalostiach, keď Pilát dal vykonať masaker pri konaní obetí, kde sa krv obetí v chráme zmiešala s krvou obetujúcich a druhej udalosti, keď veža v Siloe spadla zabila osemnástich, upozorňuje Ježiš na potrebu pokánia. Ježiš nerieši, či tí pozabíjaní vojskom Piláta v chráme a tí zabití vežou v Siloe boli hriešnejší ako iní. Ježiš učí o potrebe žiť v priateľstve s Bohom, žiť v milosti posväcujúcej, ak nie sme, ak nežijeme tak, tak je potrebné robiť pokánie. Ježiš to vyjadrí slovami: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne“ (Lk 13,5). Ježiš povzbudzuje k zamysleniu, že pozerajúc na tie nešťastia čo sa odohrali, o ktorých mu hovoria, sa majú všetci chrániť, aby nedošlo ešte k väčšiemu nešťastiu a to je následok za hriechy, večné zatratenie. /zdroj internet/